InfoBuildi konsultandid on asjatundjad

Aruandlus- või integreerimislahendust valides on toote kõrval oluline ka projekti elluviimine. Meie konsultatsiooniteenused hõlmavad kõiki IT-projektide alamvaldkondi, eeluuringu- ja määratlemisjärgust kuni valmislahenduse väljatöötamiseni.

Meie kogenud konsultandid võtavad täieliku vastutuse projekti haldamise eest ja klient osaleb projektis oma valdkonna asjatundjana. Tiheda koostöö tulemusena saavutatakse:

  • täpne projekti määratlus
  • realistlik ja paikapidav projekti ajakava
  • kulude tõhus kontrolli all hoidmine
  • reaalajaline infoedastus
  • kõigi osaliste kaasatus projekti
  • soovituga sarnane lõpptulemus