Mis on ärianalüüs ehk Business Intelligence?

  • Aruandlus
  • Päringud ja analüüs
  • Arhitektuur ja skaleeritavus
  • Nutikas otsing
  • Andmeallikad ja integreerimine

Teave on organisatsiooni tulemuslikkuse jaoks oluline. Kui teave on puudulik, vigane või vananenud, tehakse kergesti valesid otsuseid ja tegevus kannatab. Kui teabe otsimiseks ja parandamiseks on pidevalt vaja palju vaeva näha, jääb sisuliseks tööks vähem aega. Sel juhul töötab organisatsioon alla oma võimete, klienditeeninduse kvaliteet langeb ja äri kannatab

Õnneks on olemas ärianalüüs (Business Intelligence). Kiire ja tasuv viis rakendada teie organisatsioonis liikuvat teavet tõhususe suurendamiseks. Ei ole pikki paigaldusprojekte või kontrolli alt väljuvaid kulusid, vaid olemasolevad andmevarad ja alliksüsteemid kasutatakse täielikult ära.

Tugi otsuste tegemiseks õigetele inimestele

Kas üle 20% teie töötajatest pääsevad kergesti ligi kõigile andmetele, mida nad vajavad?

Ärianalüüsi lahendused lasevad kujundada hajutatud andmeallikatest tervikpildi, et võimaldada õigeaegset aruandlust ja analüüsi. Teenuseid saab pakkuda kellele tahes: klientidele, partneritele, töötajatele, otsustajatele ja analüütikutele.

Tavaliselt on ärianalüüsi tööriistad olnud kas juhtkonnale pakutavad üheleheküljelised mõõdikud või ärianalüütikutele pakutavad spetsiifilised päringu- ja analüüsivahendid. Eesmärk on olnud pakkuda rohkem teadmust, mis toetaks otsuste tegemist.

Tõelist tulu saadakse investeeringutest aga lahenduste suunamisega laiale kasutajaskonnale, mitte ainult juhtide ja analüütikute jaoks mõeldud tööriistadega. Igapäevaste otsuste tõhustamine ja kiirendamine toob märkimisväärset ja mõõdetavat tulu ja kokkuhoidu. Näiteks kui klient püüab osta veebipoest toodet, mida ei ole laos piisavalt, võidakse kliendi jaoks automaatselt koostada olukorraga seotud aruanne, milles on reaalajalise teabe põhjal prognoositud tarneaeg või soovitused asendustoodete tellimiseks.

Kõik on otsustajad

Igapäevaste ülesannete kallal töötavad eesliini töötajad teevad tuhandeid väikesi otsuseid päevas. Neid ei huvita päringute tegemine, vaid andmed tuleb kergesti kätte saada nende tööprotsesside käigus.

Kerge kasutatavus ja lihtsus on selgesti kõige tähtsamad asjaolud, kui kavandatakse lahendusi kasutajarühmadele, kelle jaoks ei ole mitmesuguste infotööriistade kasutamine igapäevane. Veebipõhisus ja ettevõtte protsessidega kohandatud lahendused võimaldavad teha ärianalüüsi eelised kättesaadavaks nii personalile, klientidele, partneritele kui ka muudele huvigruppidele. Kasutajad ei pruugi isegi teada, et nad kasutavad ärianalüüsi lahendusi.

Ärianalüüsi strateegias on tähtis arvestada eri kasutajarühmade vajadusi – kõigile kasutajatele ei tasu kätte anda samu tööriistu. Parandage ja kiirendage teenuseid ning vähendage teenusekulusid õigesse olukorda sobivate õigete lahendustega. Andke klienditeenindajatele võimalus pakkuda klientidele täpsemaid vastuseid ja laotöötajatele teave selle kohta, milline on analüütikute hinnangul mingi toote läbimüük.

Nõudke ärianalüüsi lahendustelt rohkemat. Selle asemel, et piirduda vaid tööriistadega, kasutage vajaduspõhiseid skaleeritavaid andmetöötluslahendusi, mis annavad teie ettevõttele konkurentsieelise.

Kolm tähtsat asja, mida oleme oma klientidelt õppinud

01

Ärianalüüs peab olema osa teie igapäevategevusest

Ärianalüüs kuulub kõigile ja kõikjale, peale juhtkonna ja analüütikute ka otse kliendiga suhtlevatele töötajatele, klientidele, tarnijatele, äripartneritele. Kontorisse, tehasesse, kauplusesse ja reisile.

Ärianalüüsi süsteem ei pea olema teie ettevõttes pelgalt infosüsteem, vaid tähtis abivahend otsuste langetamiseks, äritegevuse toetamiseks ning eesmärkide saavutamiseks ja uute klientide leidmiseks.

02

Kui ärianalüüsi süsteem ei too tulu, ei ole te seda täielikult ära kasutanud

Ärianalüüs on midagi palju enamat kui standardaruannete jagamine kasutajatele. Ärianalüüsi süsteem võib anda teie ettevõttele vajaliku konkurentsieelise, kasutades trendianalüüsi ja teadmiste loomist, ärisündmuste jälgimist, prognoosimist, modelleerimist ja optimeerimist ning protsesside automatiseerimist.

Ärianalüüsi süsteem võib õigesti kirjeldatuna, teostatuna ja kasutatuna hoida kokku ettevõtte kulusid ja tuua isegi uut tulu. Muu hulgas võib see anda ettevõttele lisandväärtust, laiendades klientidele, partneritele või tarnijatele pakutavaid teenuseid. Andmeid visualiseerides ja näitlikustades ning kasutatavust suurendades saab tööd märkimisväärselt tõhusamaks muuta.

03

Iga aruandluslahendus ja -keskkond on erinev

Et meie lahendused vastaksid kõige paremini klientide praegustele ja tulevastele vajadustele, peavad need olema paindlikud, tugevad, lihtsad ja skaleeritavad. Kohandades lahendusi, nii et need sobivad ettevõtte oma protsessidega kõige paremini kokku, võib saavutada kindla konkurentsieelise.

Siin on meie rakendus

Aruandlus

Kas teie ettevõtte aruandlus tähendab Exceli kaost? Kas soovite saada terviklikku pilti oma ettevõttest juba tuttavate, ettevõttes kokku lepitud mõistete abil? Kui aruandlus ei ole kontrolli all, võib see tekitada sadu samateemalisi variante ja iga teabevajaja on sunnitud uuesti jalgratta leiutama.

Loe edasi

Andmeallikad ja integreerimine

Kas teie ettevõttes on raskusi teabe koondamisega hajusatest, eri platvormidel ja eri meetoditega teostatud andmeallikatest?

Loe edasi

Nutikas otsing

Kuidas internetiotsingute kiirust, mahukust ja tõhusust oma ettevõtte heaks ära kasutada? Mis oleks, kui saaksite kergesti ja tõhusalt leida kõik viited näiteks kliendi või tootekoodi kohta kõigist oma ettevõtte andmeallikatest, tehingutest ja dünaamiliselt loodud aruannetest?

Loe edasi

Arhitektuur ja skaleeritavus

Struktuuriuuendused, strateegia muudatused, ühinemised ja ettevõtete ostmised on tänapäeva ärimaailmas igapäevased.

Loe edasi

Päringud ja analüüs

Teabevajajate hulk kasvab teie ettevõttes pidevalt, nagu ka iga kasutaja individuaalsed nõudmised teabe kasutatavuse, analüüsivõimaluste ja aruandlusvariantide kohta.

Loe edasi

Jah, soovin oma andmetest viimast võtta.

Võtke minuga ühendust